Foto
Waarom zou je kiezen voor kortere cranks?

Vaak heb ik te maken met fietsers die bij mij een Bikefitting komen doen en een te lange crank op de fiets hebben zitten.
Afhankelijk van wat, hoe en waar je rijdt, kan overschakelen naar een kortere cranklengte namelijk een daadwerkelijk verschil maken voor je plezier en rijstijl.
Of je nu op de racefiets, MTB of TT fiets zit, een kortere crank kan vele voordelen opleveren. Waarom? Ik zal het proberen uit te leggen.

Efficiënter trappen zonder verlies van sprintkracht:
Het verwisselen van je cranks naar kortere zal je heuphoek meer openen terwijl je trapt.
Dit maakt het gemakkelijker om door de "dode plek" die gewoonlijk wordt vastgesteld tussen tien en twee uur in de volledige rotatie van een crankarm.  
Door een meer open heuphoek kan je dus ook efficiënter gaan trappen.
Maar een langere crank geeft toch meer krachtopbrengst?
Cranklengte heeft niet echt invloed op je totale maximale krachtopbrengst.
Men dacht altijd dat langere cranks beter waren omdat ze de pedaalkracht vergroten, waardoor je dus meer kracht kon creëren.
Verschillende onderzoeken hebben echter aangetoond dat zelfs grote cranklengteverschillen slechts een klein effect hebben op de hoeveel vermogen die je kunt leveren.
Professor Jim Martin van de Universiteit van Utah voerde een onderzoek uit met 60 renners van alle niveaus.
Hij varieerde de cranklengte in stappen van 15 mm, zowel langer als korter.
Zijn bevindingen toonden aan dat er geen vermogensverschil was van de ene lengte naar de andere, maar dat de zuurstofopname altijd beter was met kortere cranks.
In zijn experiment ontdekte hij dat zelfs wanneer renners overschakelden van het ene naar het andere uitersten (120-220 mm cranks),
het verschil in maximale krachtopbrengst maar slechts 4 procent verschilt.
Als je dan ook nog eens bedenkt dat het verschil tussen in de handel verkrijgbare cranks veel kleiner is (165-175 mm cranks), kun je wel veronderstellen dat het daadwerkelijke verschil nog kleiner kan zijn.
Dus mocht jij je zorgen maken over het verliezen van je sprintkracht, dan lijkt het erop dat kortere cranks daarop bijna geen effect blijken te hebben.

Voorkomen van blessures en plotseling moeten versnellen (bijvoorbeeld MTB of cyclo):
Door het gebruik van kortere cranks komen er minder krachten op je gewrichten (bijvoorbeeld bij het MTB), dus als je eerder geblesseerd bent geraakt, of in het bijzonder gevoelig bent voor knieblessures, kunnen kortere cranks de kans hierop daadwerkelijk verminderen.
Een studie in september 2009 door Paul W Macdermid was gericht op het onderzoeken van de verschillen tussen 170–172,5 mm en 175 mm cranks voor vrouwelijke cross country rijders.
Het doel van deze studie was om de differentiële effecten te bepalen van de drie meest gebruikte cranklengtes (170, 172,5 en 175 mm) op prestatiemetingen die relevant zijn voor vrouwelijke cross-country mountainbike atleten van vergelijkbare grootte.
Alle proeven werden uitgevoerd in een enkele blinde en evenwichtige volgorde met een periode van 5- tot 7 dagen tussen de proeven.
Zowel zadelhoogte als voor-achter positie tot pedaalasafstand bij een crankhoek van 90 graden werd tijdens alle proeven geregeld.
De laboratoriumtests omvatten een supramaximaal (piekvermogen-cadans); een isokinetische (50 rpm) test; en een maximale test van aerobe capaciteit.
De tijd om supramaximaal piekvermogen te bereiken was significant (P <0,05) korter in de 170 mm (2,57 +/- 0,79 sec) toestand vergeleken met 175 mm (3,29 +/- 0,76 sec). Dit effect vertegenwoordigde een gemiddeld prestatievoordeel van 27,8% voor 170 mm vergeleken met 175 mm.
Er waren geen verdere interconditieverschillen tussen de meetresultaten van de prestaties die zijn afgeleid voor het isokinetische (50 tpm) maximale uitgangsvermogen, isokinetische (50 tpm) gemiddelde uitgangsvermogen of indexverschillen van duurprestaties.
De kortere tijd tot piekvermogen met de grotere snelheid van vermogensontwikkeling in de 170 mm-toestand suggereert dat een wedstrijd-voordeel kan worden bereikt met een kortere cranklengte dan gewoonlijk wordt waargenomen.
Bovendien was er geen belemmering voor een van beide vermogensoutput geproduceerd bij lage cadans of indexen van uithoudingsvermogen met behulp van de kortere cranklengte en het voordeel van snel kunnen reageren op een verandering in terrein zou van strategisch belang kunnen zijn voor topsporters.

Betere zuurstofopname:
Tijdens een specifieke studie registreerden professor Jim Martin en John McDaniel het zuurstofverbruik van atleten tijdens het fietsen op een hometrainer in het lab.
Ze gebruikten cranklengtes van 145, 170 en 195 mm; trapfrequenties van 40, 60, 80 en 100 rpm; en intensiteitsniveaus van 30, 60 en 90% van de lactaatdrempel.
Ze ontdekten dat het geproduceerde vermogen (d.w.z. kracht die wordt uitgeoefend om de pedalen te bewegen) tijdens de inspanning verantwoordelijk was voor 95% van het zuurstofverbruik (V02).
Veranderingen in cranklengte en pedaalsnelheid hadden het vermogen om zuurstofverbruik of efficiëntie met ongeveer 3% te veranderen.
Bovendien toonde deze studie aan dat het lichaam meer zuurstof nodig heeft naarmate de pedaalsnelheid (snelheid van het pedaal langs zijn bewegingsas - NIET de cadans) toeneemt.
Dus voor elke gegeven cadans, zal de pedaalsnelheid daarom lager zijn bij kortere cranks, wat weer resulteert in een verminderde zuurstofbehoefte."

Met kortere cranks kun je een grotere versnelling draaien zonder harder te moeten werken:
Bij een kortere crank hoeft het pedaal minder afstand af te leggen om de volle 360 graden rond te gaan.
Dit betekent platweg gezegd dat je dus minder omwentelingen hoeft te maken voor dezelfde afstand.(Cadans gaat wel omhoog)
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een renner heeft bepaald dat hij efficiënt rijdt (en zich daarbij comfortabel voelt) met een bepaalde versnelling met 175 mm cranks met een bepaalde cadans, waardoor dus een bepaalde pedaalsnelheid wordt verkregen.
Nu schakelt hij ineens over naar een 165 mm crank en rijdt met zijn normale cadans,
maar zelfs na verschillende ritten voelt hij dat er iets mis is. We weten dat zijn pedaalsnelheid is afgenomen, omdat hij nu met kortere cranks rijdt met dezelfde cadans als voorheen en dat wat anders aanvoelt waarschijnlijk kan worden toegeschreven aan het feit dat zijn zuurstofopname is verminderd.
Met andere woorden, er zijn nu minder metabolische kosten (d.w.z. hij werkt niet zo hard als voorheen) om dezelfde versnellingen rond te krijgen!
Nu dit duidelijk is kan je dus zelfs met dezelfde zuurstofopname als bij een 175mm crank een zwaardere versnelling rijden met dezelfde cadans als bij een 175mm crank.
Je legt dus meer meters af, dus sneller!

Aerodynamische houding:
Er moet benadrukt worden in het onderzoek van professor Jim Martin en John McDaniel dat ze bescheiden veranderingen in het zuurstofverbruik
hebben bepaald over de grote variaties in de cranklengte (145 tot 190 mm) die ze hebben geïmplementeerd.
Dus omschakelen van 175 naar 172,5 mm zou waarschijnlijk weinig meetbaar of zelfs niet-detecteerbaar voordeel hebben als we het hebben over een verminderde zuurstofbehoefte.
Het belangrijkste punt is dat je om aerodynamische redenen veilig zou kunnen overschakelen op kortere cranks, zonder bang te hoeven zijn voor afnemende efficiëntie. Onderzoek impliceert zelfs dat de efficiëntie enigszins zou toenemen.
Professor Jim Martin heeft vastgesteld dat kortere cranks een renner in staat kan stellen om de zadelhoogte met 50-70 mm te verminderen
met een vergelijkbare verlaging van de voorkant - dat wil zeggen lagere algehele positie van de renner, omdat de meer ingepakte trapwerking minder remmend was met betrekking tot beenbeweging en ademhaling.


Samenvatting:
Cranklengte heeft weinig effect op de maximale krachtopbrengsten of de maximale aerobe capaciteit.
Bij een race of TT houding is aerodynamica belangrijker dan bij een MTB houding.
Door een korte crank, kan je dieper zitten waardoor je minder luchtweerstand hebt en dus sneller bent zonder in te moeten leveren aan kracht.
Toch kan een kortere crank op een MTB wel degelijk veel voor je betekenen.
Een kortere crank op de MTB kan helpen om kleine versnellingen sneller te laten verlopen en je heuphoek aanzienlijk te openen voor een betere en efficiëntere trapstijl. Ten slotte kan het ook helpen bij het voorkomen van blessures.
Dus als je momenteel op cranks van 175 mm rijdt, kan een kortere crank zeker de moeite waard zijn om het te proberen, zoals bijvoorbeeld een 170 mm of 165mm crank.
Dus of je nu race, TT of MTB rijdt, het bepalen van de juiste cranklengte kan meer voor je betekenen dan jezelf denkt.
Efficiënter trappen zonder verlies van sprintkracht, voorkomen van blessures en plotseling moeten versnellen makkelijker maken, met kortere cranks kun je een grotere versnelling draaien zonder harder te moeten werken en een aerodynamische houding is langer vol te houden door een meer open heuphoek of een lagere positie mogelijk te maken.

Bij Bicycle-Kings heb je de mogelijkheid om kortere cranks te testen.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bronartikelen:
Influence of crank length on cycle ergometry performance of well-trained female cross-country mountain bike athletes.
https://www.researchgate.net
Crank Length:Coming Full Circle.
http://www.cyclingutah.com
Does crank length really matter for mountain biking?
https://www.redbull.com